Redactioneel vervolg-artikel verschenen in het tijdschrift Haptonomisch Contact.
Eén van de belangrijkste inzichten voor zorgverleners is, dat zij zelf invloed uitoefenen op de bewegingsbereidheid en -mogelijkheid van hun cliënten. Hun handelen kan tot bewegen uitnodigen, of dit juist tegenhouden. In de gevoelsmatige wisselwerking tussen zorgverlener en cliënt is deze invloed er altijd, maar ze blijft veelal onbewust. In dit tweede deel wordt deze interactie extra belicht.